Skautské středisko Šípů Praha

Rádi byste přihlásili své dítě do skautského oddílu?

Doporučujeme

 


Pro střediskovou radu
Vlajka VB Učíme se spolupracovat - i na lyžích

Jsme jedno z mnoha středisek organizace Junák — český skaut, z. s., a působíme již přes 15 let na Praze 10, 11 a 15. Nejvíce dětí máme z blízkosti našich kluboven, tedy ze Zahradního Města, sídliště Košík, Na Groši, Petrovic a Jižního Města.

Naše středisko sdružuje 150 členů rozdělených v 9 oddílech od nejmladších po nejstarší. Stará se o ně na třicet dospělých vedoucích. Předpokladem pro práci vedoucího v junáckém hnutí je splnění náročných kvalifikačních zkoušek, včetně zdravotních. Každý náš vedoucí zkoušky úspěšně absolvoval.

Oddíly jsou členěny do několika kategorií podle věku a vhodným programem vyplňují volný čas vašich dětí. Nejmladší věkovou skupinou jsou světlušky a vlčata, tedy děvčata, resp. chlapci, kterým je 6 — 10 let. Starší děti přecházejí do oddílů skautů a skautek a zároveň se tak mění styl jejich činnosti — tzv. družinový systém. Naší nejstarší mládežnickou skupinou je roverský kmen. Roveři si již program připravují samostatně. Podmínkou vstupu je dosažení věku 15 let, horní hranice není stanovena ani nijak omezena.

Učíme se překonávat překážky - třeba na vodě
Oddíly střediska
Věk Oddíl Klubovna
5 — 7 1. oddíl světlušek a vlčat Medvíďata Práčská ulice
6 — 10 1. oddíl světlušek a vlčat Lvíčata Práčská ulice
82. oddíl světlušek a vlčat Mravenci Loučimská ulice
Oddíl světlušek a vlčat Stodesítka Brechtova 828/16
10 — 15 1. oddíl skautů a skautek Camelot Práčská ulice
80. oddíl skautek a skautů Osmdesátka Loučimská ulice

Klubovny

V současnosti má naše středisko k dispozici tři klubovny, kde se konají jednou týdně schůzky jednotlivých oddílů. Dále využívá prostor základní školy Křimická.

Jedna z kluboven je umístěna v Práčské ul. na Zahradním Městě a scházejí se zde 1.oddíl pro předškolní děti Medvíďata, 1. oddíl světlušek a vlčat Lvíčata, 1. oddíl skautů a skautek Camelot a 929. roverský kmen Irminsûl.

Druhá klubovna se nachází v ul. Loučimská 1/1052 na Košíku. Zde se schází 80. oddíl skautek a skautů Osmdesátka, 80. oddíl světlušek a vlčat Trpaslíci a 82. oddíl světlušek a vlčat Mravenci.

Třetí klubovna se nachází na Jižním městě v ul. Brechtova 828/16. V klubovně se schází oddíl vlčat a světlušek Stodesítka.


Zobrazit klubovny střediska Šípů Praha na větší mapě
Počítadlo webmaster@budmesipem.cz
osobniproduktivita.cz