Skauting zažívá skvělé časy. Díky dobrovolníkům

Skauting zažívá skvělé časy. Díky dobrovolníkům

O život více než 2 tisíc skautských oddílů po celém Česku se 12 měsíců v roce starají tisíce dobrovolnic a dobrovolníků. Jsou obětaví, schopní a nápadití, jen za dobrý pocit. Aspoň občas si zaslouží poděkování. Třeba zrovna dnes. Přečtěte si více o jejich obětavé práci, kterou obohacují život desetitisícům holek a kluků, a podívejte se, jak jim v tom můžete pomoct!

Českému skautingu se daří

Skauting vede kluky a holky ke spolupráci, všestrannému rozvoji a pomoci druhým, utváří přátelství, věří na fair play a dobrodružství v přírodě. To nejsou nutně jen věci, které mají v dnešní době na růžích ustláno. A přesto zažívá skauting v Česku opravdu dobré časy.

V roce 2018 je v Česku více než 60 tisíc skautů a skautek, za posledních 12 let jich přibylo neuvěřitelných 20 tisíc. Junák – český skaut tak neochvějně potvrzuje své postavení největší výchovné organizace pro děti a mládež v zemi. Skauting je ostatně největším výchovným hnutím pro mladé lidi i globálně, s více než 60 miliony skautek a skautů po celém světě.

Skauting se těší mimořádné důvěře rodičů, kluky a holky přitahuje pestrý a všestranný program a skauti vědí, že se v životě neztratí. Personální ředitelé firem opakovaně potvrzují, že mladí lidé, kteří prošli skautskými oddíly, často umí lépe než jejich vrstevníci pracovat v týmu a rozdělit práci, nenechají se snadno odradit a umí kreativně přistupovat k řešení problémů.

Skautští dobrovolníci ročně odvedou práci za více než miliardu korun

Každý týden připravují schůzky pro malé skautky a skauty. Vedou letní tábory a čerpají na to vlastní dovolenou. Vaří na vzdělávacích akcích pro budoucí skautské vedoucí. Starají se o sekyry, hrnce, horolezecká lana. Opravují střechu na klubovně. Účtují předvánoční výpravy a jarní tábory na horách. Pomáhají novým skautským vedoucím v jejich rozjezdu. Školí budoucí vedoucí první pomoc. Formují charakter skautek a skautů, vedou je k fair play a vzájemné spolupráci. A samozřejmě, jak každý ví, oheň rozdělávají maximálně na tři sirky a Foglara citují i ze spaní.

Skautská výchova stojí na nasazení tisíců dobrovolnic a dobrovolníků. Někteří sami prošli skautskými oddíly. Někteří ve skautských oddílech začali pomáhat, když se skauty staly jejich děti. Jiní hledali něco užitečného a zalíbil se jim skauting. A jejich činnost je pestrá, dělají, na co stačí a co je baví Díky nim zažívají skauti a skautky svá dobrodružství, tráví víkendy a tábory ve společnosti dobrých kamarádů a učí se dovednosti do života.

Je těžké vyhodnotit dopad, který jejich dobrovolnická práce má na mladé ženy a muže, kteří prošli skautskými oddíly. Ale co se spočítat dá, je hodnota práce, kterou odvádějí. Průzkum uskutečněný Českou radou dětí a mládeže podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) ukázal, že mzda pro všechny skautské dobrovolníky za jeden rok by činila 1 020 071 560 korun. Samozřejmě jen v případě, že by na rozdíl od skutečnosti nepracovali zdarma a ve svém volném čase.

„Výzkum nám v číslech ukazuje hodnotu dobrovolnické práce, kterou pro děti a mladé lidi skautští vedoucí odvádí bez nároku na odměnu. Víme ale zároveň, že jejich osobní nasazení při snaze předat klukům a holkám vztah k důležitým hodnotám, naučit je užitečné dovednosti a připravit pro ně dobrodružství v partě kamarádů nikdy nebude možné vyčíslit,“ říká k výzkumu Josef Výprachtický, starosta Junáka – českého skauta.

Skautskou činnost můžete podpořit i vy!

Skauting v mnoha místech naráží na své limity růstu. Kromě počtu oddílových vedoucích, který někdy nestačí enormnímu zájmu rodičů i nováčků, jsou další bariérou klubovny. Pomoci překročit tyto limity můžete i vy, svým volným časem a energií, profesními zkušenostmi nebo třeba financemi.

Skautské oddíly nejsou jen o pravidelných schůzkách; skrývají řadu jednorázových i pravidelných příležitostí, jak se zapojit. Umíte fundovaně poradit s financemi nebo správou webu? Vyžíváte se v ručních pracích a dokážete opravit cokoli? Chcete si odpočinout u táborového vaření? Nebo jste dokonalí ve vedení porad? Tohle a mnohem více ulehčí skautským oddílům více, než si dokážete představit.

Jednou skautem, navždy skautem!

Vzpomínáte na hezké chvíle ve skautském oddíle? Už ani nepamatujete, kdy jste byli na táboře? Nebo jste získali volný čas, který byste zase rádi užitečně zaplnili? Rádi vás zase uvidíme! Přečtěte si, co je ve skautském světě aktuální a zjistěte, jak můžete zase zapojit do chodu skautského společenství. Třeba ve vašem dřívějším oddíle.

Stýská se vám po časech ve skautském oddíle? Navštivte: www.skaut.cz/navzdyskautem!

Díky dobrovolníkům

Skautští dobrovolníci, chcete si vytisknout na památku seznam jmen a přezdívek, který jsme připravili? Najdete jej přímo tady.
Děkujeme za vaše nasazení dělat svět lepším, jste skvělí!


Comments are closed.