Historie střediska

1945 – 1950

Naše skautské středisko bylo založeno v roce 1945 v Záběhlicích bratrem Hovorkou (Šípem) s názvem 92. středisko Šípů. Sestavil jej z původní družiny Šípů při 2. středisku v Praze 2. O rok později se v něm již sdružovalo na 300 členů. Sídlem byla klubovna v ulici U krbu v Záběhlicích. Tehdejším vyvrcholením činnosti byla účast 92. oddílu skautů na Jamboree, mezinárodním setkání skautů, v roce 1947 ve Francii. Středisko fungovalo až do násilné likvidace v roce 1950.

1968 – 1970

V roce 1968, na základě výzvy bratra Plajnera, tehdejšího starosty Junáka, bratři Hovorka (Šíp), Šaman, Jedlička (Bagheera), doktor Strauch (Grizzly), Vondrášek (Roger), Skoupý (Robin), Hynek (Kazeta) a další činovníci, obnovili činnost 92. střediska Šípů a to na Zahradním Městě. Během krátké doby získalo středisko 101 členů, z toho 16 činovníků, kteří vedli 5 oddílů (2 skautské oddíly a 2 smečky vlčat, 1 oddíl skautek a roj světlušek). Proběhly tři vlny letních táborů po různých koutech republiky a středisko fungovalo až do opětovné likvidace Junáka dne 20. 9. 1970.

1990 – 2004

Naposledy obnovili činnost našeho střediska v roce 1990 bratři Hynek (Kazeta), Jedlička (Bagheera), doktor Strauch (Grizzly), Vondrášek (Roger), doktor Kučera (Čert), Kinter (Rikitan), Smatková Luďa, Ždímalová Petra, Skoupý (Robin) a ostatní činovníci a pamětníci. Střediskovým vůdcem byl zvolen Robin, který tuto funkci zastával až do podzimu roku 2004.

Obnovení střediska se konalo v naší první klubovně Malinová 25, ale již v červnu 1990 jsme si na městském úřadě vybojovali přidělení části prostor v klubovně v Práčské ulici, kterou stále používáme a zvelebujeme.

Roku 2001 se naše středisko rozšířilo o dva oddíly 37. střediska Stezka s názvem skautský oddíl Osmdesátka (skauti a vlčata) a Hořící srdce (skautky a světlušky), mající v současné době klubovnu ve sklepních prostorách bytového domu v Loučimské ulici. Jejich roverský kmen se jmenoval Amber, ten odrostem členů zanikl již roku 2004.

V roce 2003 vznikl roverský kmen Excalibur. V roce 2004 vznikl také koedukovaný oddíl vlčat a světlušek Trpaslíci, a to díky masivnímu náboru na základních školách Hostivař a Hornoměcholupská. Začal se scházet v klubovně Loučimská.

2004 – 2010

Bratr Robin byl střediskovým vedoucím do podzimu roku 2004, kdy jeho funkci po neuvěřitelných 14 letech převzal bratr Konečný (Flek) a stal se tak doposud druhým nejdéle fungujícím střediskovým vedoucím.

V roce 2005 jsme díky velkému úsilí Robina získali do vlastnictví tradiční letní tábořiště umístěné dva kilometry severně od města Šluknov poblíž hranic s Německem. Na překrásné louce s pramenem pitné vody, v náručí pohraničních lesů a s dřevěným srubem sloužícím jako sklad táborového vybavení s krytou kuchyní, organizujeme každý rok několik táborových běhů pro všechny věkové kategorie.

V roce 2005 také vznikl koedukovaný 1. oddíl světlušek a vlčat Lvíčata, a to spojením 922. smečky vlčat a 1. roje světlušek v klubovně Práčská.

Během vedení Fleka se středisko rozrostlo co do počtu členů na 140 a v roce 2006 vznikl také další roverský kmen Irminsûl.

V témže roce se také sloučil 1. dívčí oddíl Trojhvězda s 921. oddílem skautů Camelot a vznikl tak nový 1. oddíl skautů a skautek Camelot. Vedoucí se rozhodli ponechat si historické dívčí číslo oddílu a přijmout název chlapeckého oddílu.

V roce 2007 zanikl dívčí oddíl Hořící srdce a oddíl Osmdesátka se tak stal koedukovaným oddílem skautů a skautek pod klubovnou Loučimská. Od roku 2008 fungoval také oddíl Mravenci, který si vyzkoušel skautskou činnost přímo v základní škole Křimická v Horních Měcholupech. Dlouhodobě nebylo ovšem v našich silách tento oddíl udržet a tak později přešli vlčata a světlušky pod oddíl Osmdesátka. V roce 2008 se k nám přidal oddíl světlušek a vlčat Stodesítka (Kůzlata) ze střediska Pasát, jež později sídlil v klubovně v ulici Brechtova.

2010 – 2013

Bratr Flek byl střediskovým vůdcem dvě období, tedy až do roku 2010, kdy ho vystřídala Kateřina Kuberová (Veverka). V tomto roce vznikl oddíl Medvíďat, do kterého chodili světlušky a vlčata předškolního věku při klubovně Práčská. V roce 2011 skončil roverský kmen Excalibur, jehož členové se začali plně věnovat vedení dětských oddílů.

Rok 2011 byl důležitý pro klubovnu Práčská, jelikož došlo k jejímu zvelebení.

V roce 2013 zanikl oddíl světlušek a vlčat Trpaslíci vlivem nedostatku vedoucích. Z toho důvodu převzal oddíl Osmdesátka také světlušky a vlčata z Trpaslíků. V témže roce ukončil svoji činnost roverský kmen Irminsûl.

2013 – 2016

Po Veverce převzal středisko Ondřej Kurz (Shorty), jehož funkční období trvalo od roku 2013 do roku 2016. V roce 2015 vznikl další roverský kmen Marná snaha.

K 1. 4. 2015 byl upraven název našeho střediska. Z 92. střediska Šípů tak vzniklo středisko Šípů Praha, celým názvem Junák český skaut – středisko Šípů Praha, z.s. Změna byla iniciována novým občanským zákoníkem.

Během Shortyho vedení středisko zakoupilo v roce 2016 nové tábořiště na Kokořínsku. V průběhu jeho volebního období začaly probíhat rozsáhlé práce na rekonstrukci boudy ve Šluknově, které se dolaďují dodnes.

2016 – 2019

V roce 2016 se stala novou střediskovou vedoucí Petra Svobodová (Kačenka), která již na začátku volebního období musela řešit odchod oddílu Stodesítka do střediska Stovka a tak členská základna mírně klesla. V roce 2017 vznikl zatím poslední roverský kmen Pracovní název (ODH).

V roce 2017 nás bohužel navždy opustil bratr Grizzly (doktor Bohuslav Strauch).

2019 a dále

Na podzim roku 2019 Kačenku vystřídal Arny a na pomoc si vzal jako své zástupce Bublinu a Krtka. Společně se tak vrháme do dalšího dobrodružství a jak říká Bublina: „Bude to ještě velké!“.